"Moje bogactwo nie jest liczone w pieniądzach tylko w fotografiach, nie w ich liczbie, lecz kreatywności." 

Destin Sparks